Usługa Opis Czas (min) Cena
. UWAGA: W przypadku wystąpienia przeszkód w dotarciu na umówioną wizytę należy ją odwołać najpóźniej do 24h przed umówionym spotkaniem poprzez telefon, sms lub e-mailowo. Wizyta nieodwołana lub odwołana po terminie jest traktowana jako pełnopłatna. Płatność za nią należy uiścić przed kolejnym spotkaniem. 0 0 zł
Coaching obejmuje cykl regularnych spotkań, nastawionych na odkrycie potencjału i możliwości klienta, wspieranie w osiągnięciu wytyczonych celów. Pozwala na poszerzenie samoświadomości i wzmocnienie samorozwoju. 50 250 zł
Hipnoterapia
Jedno spotkanie.
Hipnoza polega na wprowadzeniu osoby w  stan zmienionej uwagi.  Ciało i umysł są zrelaksowane, towarzyszy temu uczucie spokoju. Można dotrzeć do nieodkrytych pokładów kreatywności i przywrócić wewnętrzną równowagę. Dzięki hipnoterapii można zmienić nawyki, wzorce myślowe, schematy które są zapisane bardzo głęboko w nieświadomości.  
120 600 zł
Hipnoterapia terapia prowadzona w stanie transu hipnotycznego. Ciało i umysł zrelaksowane. Umysł w trakcie transu chętnie przyjmuje sugestie hipnoterapeuty. Szybka i skuteczna metoda zmiany nawyków, wzorców myślowych, schematów zapisanych w podświadomości. 50 300 zł
Hipnoterapia cykl pięciu spotkań 120 2500 zł
Konsultacja par i małżeństw obejmuje od jednego do kilku spotkań, nastawiona jest na pomoc partnerom w nawiązaniu dialogu i lepszym rozumieniu siebie nawzajem. 50 250 zł
Porada psychologiczna obejmuje od jednego do kilku spotkań, nastawionych na rozwiązanie zgłaszanego przez klienta problemu. Bazuje ona często na psychoedukacji. 50 250 zł
Psychoterapia obejmuje cykl regularnych spotkań, uruchamia proces zmian. Pozwala na: poszerzenie samoświadomości, lepsze zrozumienie siebie, swoich emocji, swojego sposobu myślenia.
50 250 zł
Terapia par i małżeństw Obejmuje cykl regularnych spotkań. Stanowi proces pracy nad odbudowaniem lub zbudowaniem od nowa dobrej, bezpiecznej i zdrowej satysfakcjonującej relacji. 50 250 zł
close
Kliknij tutaj, sprawdź terminy i umów wizytę. Dostaniesz potwierdzenie SMS.